Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

OSGB Hizmetleri

OSGB Hizmetleri

Acil Eylem Planı, Basınçlı Kaplar Kontrol ve Test,Elektrik Kontrolleri..

İş Hekimliği Hizmetleri

İş Hekimliği Hizmetleri

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak, Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak...

İSG Danışmanlık

İSG Danışmanlık

İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri, İş Yeri Hekimliği Hizmetleri..

İlk Yardımcı Sertifikası Eğitimleri

İlk Yardımcı Sertifikası Eğitimleri

6331 sayılı İSG kanununa göre az tehlikeli..

Hukuk Danışmanlığı

Hukuk Danışmanlığı

SGK Hukuk Danışmanlığı, İş Sözleşmeleri Kontrol ve Fesih Hizmetleri..

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Öfke Kontrolü,Etkili İletişim,Motivasyon...

İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmetleri

Risk analizi yapılması,İşyerinde gözetim ve denetim sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi,İşverene, iş güvenliği konusunda...

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma raporu..

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma raporu..

6331 sayılı kanun gereğince işe giriş raporları yalnız yetkilendirilmiş OSGB'ler tarafından verilmektedir.

Antalya OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) MaviAtlas OSGB

   6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 2. Maddesi gereğince kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın, ancak fabrika, bakım merkezi, dikim evi ve benzeri iş yerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri, Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, Ev hizmetleri, Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. işverenler, a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla, b) Bir veya birden fazla iş yeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle, c) Sanayiden sayılan işyerlerinde bir veya birden fazla İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmakla yükümlüdürler.

       İşyerlerinde Sağlık Güvenlik Birimi oluşturulması, işyeri hekimi, sağlık personeli, iş güvenliği uzmanı çalıştırılması, hekim ve uzman eğitimine ilişkin hususlar 29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ; - İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği - İş Güvenliği uzmanlarının Görev Yetki Sorumlulukları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik - İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumlulukları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

       İşverenler, İSG Uzman ve hekim çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. MaviAtlas  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde barındırdığı, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli ile işyerlerine hizmet vermektedir.

 

HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Hizmetleri

İşverenler, 6331 sayılı yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler.

İşverenler, sağlık ve güvenlik hizmetlerini farklı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'nden alamazlar.

İşyeri Hekimi

İş Kanunu 81. Madde, iş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 4. Maddesi, iş yeri sağlık güvenlik birimleri ile işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmeliğin 5. Maddesine istinaden işyerlerinde çalıştırılacak işyeri hekimliği hizmeti ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ yetki belgesini alan merkezimizden verilebilmektedir...

 

İlk Yardım Eğitimleri

22/05/2002 tarih ve 24762 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 18/03/2004 tarih ve 25606 sayılı resmi gazetede değişiklik yapılan İlkyardım Yönetmeliğinin 16.maddesinde ; “Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi(20) personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on(10) personel için bir olmak üzere bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış İlkyardımcının bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir..

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

İşletmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5. Maddesine istinaden; işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. MAVİATLAS ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ tarafından işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda A, B ve C grubu İş Güvenliği Uzmanı istihdamı gerçekleştirilmektedir..

İLETİŞİM ADRESİMİZ

MaviAtlas İş Sağlığı ve Güvenliği Sağ. Hizm. Eğ. Çevre Dan. San. Ltd. Şti.

Adres: Bahçelievler Mahallesi Hızır Reis Caddesi Timurlenk Apartmanı No:18/A   Muratpaşa/ANTALYA

Tel&Fax: 0242 242 11 10
Cep Tel: 0555 385 05 84
Cep Tel: 0532 622 34 24 
Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

Scroll to top